Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
CT-visumdienst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CT-visumdienst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CT-visumdienst verstrekt. CT-visumdienst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw NAW gegevens
– Uw paspoortgegevens
– Uw e-mailadres
– Eventueel extra gegevens afhankelijk van het aanvraagformulier

Waarom CT-visumdienst gegevens nodig heeft
CT-visumdienst verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CT-visumdienst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen met anderen
CT-visumdienst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van CT-visumdienst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CT-visumdienst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
CT-visumdienst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CT-visumdienst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CT-visumdienst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CT-visumdienst op via info@ct-visumdienst.nl.

CT-visumdienst.nl is een website van CT-visumdienst.
CT-visumdienst is als volgt te bereiken:
Postbus 207
3330 AE  Zwijndrecht
Nederland

E-mailadres: info@ct-visumdienst.nl